Všeobecné dotazy

Co znamená zkratka BeA?

Název značky BeA je odvozen z prvních písmen příjmení Johanna Friedricha Behrense. Behrens založil v roce 1910 v Hamburku a následně ji přesunul do blízkosti Hamburku do města Ahrensburg. Zkratka BeA znamená Behrens Ahrensburg. Pro více informací o historii společnosti BeA klikněte zde.

 

Kde mohu zakoupit přístroje a spojovací materiál BeA/ Jak vyhledám servisní centrum:

V USA a Kanadě produkty BeA prodávají a servis provádějí autorizovaní distributoři. Prosím kontaktujte kancelář BeA v Greensboro, NC na telefonu 336-510-4232, nebo nám zašlete email na adresu info@us.bea-group.com a budete spojení s nejbližším distributorem.

V ostatních částech světa je BeA k dispozici buď prostřednictvím vlastní prodejní sítě, nebo sítě autorizovaných prodejců. Navštivte prosím naši kontaktní stránku, kde získáte kontakt kancelář BeA ve vašem regionu. Pokud vaše země není uvedena na seznamu, kontaktujte prosím exportní oddělení BeA.

Jaký je rozdíl mezi přístroji 71/16-421 a 71/16-401?

Obě tyto v Německu vyráběné sponkovačky jsou určeny pro spony řady BeA 71 (rozměr 22, hřbet 9,5 mm) až do 15,9 mm. Obě jsou velmi vhodné pro čalounění a díky své odolnosti a konzistentním výsledků spojování se v tomto oboru staly standardem kvality. Sponkovačka 71/16-401 je tradiční přístroj, zatímco sponkovačka 71/16-421 je dalším vývojovým stupněm tohoto přístroje a je vybavena delším vyústěním 25,4 mm, které umožňuje lepší výhled a tím i přesnější umisťování spon. Rukojeť se spouští těchto dvou přístrojů se liší, přičemž sponkovačka 71/16-421 je vybavena větší spouští se zaoblenými rohy, která poskytuje větší pohodlí při práci. Sponkovačka 71/16-421 má větší ochranný kryt zadního zásobníku, který je navíc zaoblený a umožňuje tak pohodlnější uchopení dlaní ruky. Zjistili jsme, že volba správné čalounické sponkovačky BeA se řídí výhradně preferencemi obsluhy.

Hledám sponku, ale na stránkách BeA ji nemohu nalézt::

I když se zaměřujeme na originální produkty BeA, například spony řady BeA 71 nebo BeA 14, nabízíme také mnoho ostatních běžně používaných spon. Kontaktujte místní kancelář BeA a ověřte si dostupnost.

 

Jak zjistím správnou kombinaci spojovacího materiálu a přístroje pro mé použití::

Jako všeobecné pravidlo použijte možnost třídění přístrojů pomocí aplikace na této internetové stránce. Nastavte další filtr podle maximální délky nožiček a velkosti spon. Pro další pomoc kontaktujte místní kancelář BeA nebo distributora.

 

Co znamenají kódy zboží BeA:

Kódy zboží BeA pro pneumatické nářadí a spony udávají následující.

U přístrojů kód zboží udává typ spony, pro kterou je přístroj určen, maximální výšku spony, kterou je přístroj schopen nastřelovat, a typové označení modelu. Například sponkovačka 97/16-407 je určena pro spony řady BeA 97 až do 16 mm (5/8“). Číslo 407 udává model přístroje.  Písmena za číslem modelu označují speciální modely nebo funkce, například S označuje bezpečnostní/pracovní kontakt, L dlouhý zásobník a A automatický ventil.

U spon je součástí kódu zboží označení řady a délka nožiček. Například kód 71/12 označuje sponu řady BeA 71 s délkou nožiček 12 mm (1/2“). Písmena z číslicemi udávají materiál nebo povrchovou úpravu, například NK pro pozinkování nebo SS/NR pro nerezovou ocel. Pro bude spona 71/12 vhodná pro všechny sponkovačky BeA, jejichž označení začíná číslem 71 a které umožňují maximální délku minimálně 12 mm (1/2“), například 71/16-421.

Kartonážní přístroje jsou také označovány tímto způsobem a jejich označení poskytuje také informace režimu provozu. Poslední písmeno následované číslicemi udává typ spony a maximální délku spon. Například sponkovačka MT-C18 je určena pro spony typu C a délku nožiček až 18mm (3/4“). První skupina písmen udává typ přístroje:

MT: Manuální přístroj (nevyžaduje připojení vzduchu)

AT: Vzduchové nářadí (vyžaduje připojení vzduchu)

MT/AT-PB: stojanová sponkovačka určená k sešívání den kartonových krabic (svislý sloupek pro sešívání den krabic)

MT/AT-SB: sponkovačka s bočním ramenem určená k sešívání den kartonových krabic (boční rameno pro sešívání den kartonových krabic a přepravek)

Moje použití vyžaduje instalaci a dálkové ovládání přístrojů. Je to možné?

Společnost BeA nabízí držáky a ventily pro dálkové ovládání nastřelování téměř pro všechny přístroje BeA. Avšak doporučeným řešením pro všechna pevně instalovaná zařízení a instalace opakovaného sponkování je instalace zařízení BeA Autotec. Tyto v Německu vyrobené přístroje jsou přizpůsobeny podle potřeb zákazníků pro jednotlivé aplikace a nabízejí výhody konstrikce pro průmyslové použití s velkými kapacitami zásobníků a rychlostmi nastřelování až 10 nastřelení za sekundu. Tato přístroje lze plně integrovat do výrobního procesu pomocí jednotek PLC, které je ovládají a řídí. Pro více informací navštivte tuto sekci internetových stránek  a kontaktujte místní kancelář BeA..

Jak zjistím, která spona je správná pro můj přístroj a který přístroj je správný pro určitý typ spon:

Viz sekce výše „Co znamenají kódy zboží BeA“ Kontaktujte kancelář BeA a zjistěte možnosti záměn.

Jak určím správnou velikost spon. Co je to šířka hřbetu, délka nožičky a rozměr?

Klíčem k pochopení značení spon je šířka hřbetu, dílka nožičky a rozměr.

Šířkou hřbetu označujeme rozměr „můstku“, který spojuje dvě nožičky směřující dolů. Například spona řady BeA 14 má šířku hřbetu 14 mm.”

Jak již název naznačuje, délka nožičky udává délku nožiček na obou stranách hřbetu spony. Například spona řady BeA 80/12 má délku nožičky 12 mm (1/2“).”).

Rozměr udává rozměr původního drátu (předtím, než je zformován do pásku a potom do spony) na základě americké stupnice tloušťky drátů (AWG) a udává obecnou tloušťku použitého drátu sponky. Čím má rozměr vyšší číslo, tím slabší je spona. Například spona řady BeA 71 s rozměrem 22 se často používá k připevňování čalounických látek. Mnohem silnější spony se používají při výrobě montovaných staveb, například spona BeA 180 s rozměrem 15.

Posledním určujícím parametrem je skutečný rozměr drátu spony: tloušťka a šířka finálního produktu.

Proč moje pneumatické nářadí po spuštění jiskří?

Toto je normální jev, zvláště u větších sponkovaček a hřebíčkovaček. Jiskření je způsobeno kontaktem kovu s kovem, tj. úderníku a kovové spony, a není nutné mít obavy.

Musí se pneumatické nářadí BeA mazat?

Důrazně doporučujeme každý den před použitím pneumatické zařízení namazat několika kapkami oleje. Pro zajištění správné funkce stačí nakapat několik kapek oleje do přípojky hlavního přívodu vzduchu. BeA doporučuje běžný olej na pneumatická zařízení. Několik kapek každý den stačí. Při delších pracovních směnách doporučujeme zopakovat mazání uprostřed dne.  Co se týká mazání pneumatického nářadí BeA, platí pravidlo, že méně je více, protože přemazávání může způsobit zanášení součástí a nalepování nečistot, což může způsobit vynechávání nastřelování a zpomalení činnosti zařízení.  Typ používaného oleje je velmi důležitý pro zajištění správné funkce, proto používejte pouze olej určený speciálně pro pneumatické nářadí. Nepoužívejte převodový olej, WD40 ani olej určený pro pneumatické sbíjecí nářadí apod., protože způsobuje předčasné stárnutí O-kroužků.

Proč je několik prvních spon nastřeleno správně zároveň s povrchem a další zůstávají vyčnívat?

K odstranění této závady obvykle stačí zvýšit množství (nikoli tlaku) přiváděného vzduchu. Přiváděné množství vzduchu není dostatečné pro správné dokončení pracovního cyklu, případně se sestava pístu a úderníku nemusí vrátit do výchozí polohy, což má za následek snížení síly nastřelování. Zvolte kompresor s větším nebo pomocným vzduchojemem, zajistěte použití správných hadic, měly by být určeny na tlak minimálně 1034 kPa a co možná nejkratší. Průměr hadice by měl být 9,5 mm (3/8“). Zkontrolujte těsnost pneumatického systému, případně zda nejsou zlomené nebo ucpané hadice.

Jaký je doporučený tlak pro pneumatické nářadí BeA?

Tlak vzduchu je závislý na typu přístroje a jeho použití. Více informací ohledně správného tlaku vzduchu pro jednotlivé přístroje naleznete v technických specifikacích jednotlivých přístrojů na těchto internetových stránkách. Obecně by měl být použit co možná nejnižší tlak vzduchu, který je dostatečný ke správnému nastřelování spon požadovanou rychlostí. Se zvyšujícím se tlakem vzduchu se také zvyšuje riziko opotřebení a poruch součástí.

Moje kartonážní sponkovačka BeA správně nesvírá/neohýbá spony, i když používám správné spony BeA:

Všechny ruční kartonážní sponkovačky pro spony v tyčkách (například řady A a C) spony v rolích (například SWC7437, GR a RR) jsou určeny pro různé délky nožiček. Použitelné spony jsou uvedeny na typovém označení modelu. Například BeA MT-A18 je manuálně ovládaná sponkovačka určená pro spony typu BeA A až do 18 mm (3/4“). I když u tohoto modelu lze použit spony BeA A5/8 i A3/4, může být pro správné sevření spon nutné malé seřízení. Na přední straně sponkovačky se nachází indikátor s písmeny „S“ a „L“. Tato písmena označují aktuální nastavení délky spony. Když sponkovačku položíte na stůl a podíváte se na ni zepředu, bude horní (čitelné) písmeno označovat aktuální nastavení. U sponkovačky MT-A18 označuje písmeno „S“ krátká) délku nožičky 16 mm a písmeno (dlouhá) délku nožičky 18 mm. Změna nastavení: Otočte sponkovačku spodní stranou nahoru, povolte imbusový šroub uprostřed vyústění, otočte šroub S/L na správné nastavení a utáhněte imbusový šroub.

Nastavení všech kartonážních sponkovaček BeA:

Řada A (hřbet 34,9 mm)

C řada (hřbet 34,9 mm)

Typ přístroje

„S“

„L“

Typ přístroje

„S“

„L“

MT-A18

A5/8

A3/4

MT-C18

C5/8

C3/4

MT-A22

A3/4

A7/8

AT-C18

C5/8

C3/4

AT-A18

A5/8

A3/4

AT-A22

A3/4

A7/8

Řada GR (hřbet 31,75 mm-role)

Řada RR (hřbet 31,75 mm-role)

Typ přístroje

„S“

„L“

Typ přístroje

„S“

„L“

CT-IC-1823

GR1  5/8

GR1  3/4

CT-IC-1819

RR1 5/8

RR1 3/4

CT-IC-2223

GR1  3/4

GR1 7/8

řada SWC 7437 (hřbet 34,1 mm -role)

Typ přístroje

„S“

„L“

 

 

 

CT-SC-18

SWC7437 12,7 mm a 15,9 mm

SWC7437 19,1 mm

 

 

 

Odstraňování poruch pneumatického nářadí:

Všeobecná opatření:

Při opravách přístrojů BeA si vždy přečtěte bezpečnostní pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte a používáte správné schéma pro daný přístroj. Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte kancelář BeA. Vždy odpojte přístroj od přívodu vzduchu a vyprázdněte zásobník. Přístroj provozujte při správném tlaku vzduchu. Při práci s pneumatickým nářadím používejte ochranné brýle a chrániče sluchu. Při otevírání přístroje doporučujeme také zkontrolovat i ostatní součásti, například ventil, nárazník, úderník, píst a O-kroužky. Kroužky se vždy musí vyměňovat v celé sadě. Mazání je důležitým faktorem pro výkonnost přístroje. Používejte olej pro pneumatické nářadí, několik kapek po vždy několika hodinách postačí.

Sponka není zcela nastřelena:

 • Může být příliš nízký tlak vzduchu.Zvyšte tlak vzduchu. Maximální povolený tlak vzduchu naleznete ve specifikačním listu/návodu k obsluze. NEPŘEKRAČUJTE maximální povolený tlak, mohlo by dojít k poškození přístroje.
 • Na přístroji nastavte hloubku nastřelení.Pokud je přístroj BeA vybaven nastavení hloubky nastřelení, upravte hloubku nastřelení na požadovanou úroveň.
 • Úderník přístroje může být opotřebený nebo zlomený.Zkontrolujte úderník, a případě potřeby jej vyměňte. Ve schématu zjistěte, zda je přístroj vybaven oboustranným úderníkem, který lze otočit a prodloužit tak dvojnásobně životnost této součásti.
 • O-kroužek pístu může být opotřebený nebo poškozený.Vyměňte O-kroužek pístu.

Spona je nastřelena příliš hluboko (zapuštěna):

 • Může být příliš vysoký tlak vzduchu.Snižte tlak vzduchu. Všeobecně je minimální tlak 517 kPa. Další informace naleznete v návodu k obsluze nebo specifikačním listu.
 • Na přístroji nastavte hloubku nastřelení.Pokud je přístroj BeA vybaven nastavení hloubky nastřelení, upravte hloubku nastřelení na požadovanou úroveň.
 • Úderník je pro danou aplikaci příliš dlouhý.Většina pneumatického nářadí BeA vybavena úderníkem, mírně vyčnívá z vyústění, což umožňuje zapuštění spony. Pokud to není požadováno, opatrně zbruste úderník na požadovanou délku. Před zpětnou montáží lehce zkoste zadní spodní hranu úderníku.

Při sepnutí spouště nebo pracovního kontaktu dochází k úniku vzduchu z vyústění:

 • Může být opotřebený, prasklý nebo vyštípnutý nárazník.Vyměňte nárazník.
 • Může být poškozen válec.Zkontrolujte vnitřek válce, zda nevykazuje známky opotřebení, nebo zda není prasklý nebo vyštípnutý. Vždy zkontrolujte spodní horní a spodní okraje válce, protože jsou důležité pro udržení správné utěsnění. V případě proveďte výměnu.
 • Může být poškozen píst nebo opotřeben O-kroužek pístu.Zkontrolujte píst a O-kroužek (pokud je ve výbavě). V případě potřeby proveďte výměnu.

K úniku vzduchu z vyústění dochází, i když není sepnuta spoušť ani pracovní kontakt.

 • Mohou být poškozeny O-kroužky válce.O-kroužky podle potřeby vyměňte.

Ze spouště uniká vzduch.

 • Může být opotřeben nebo poškozen spodní O-kroužek hřídelky ventilu spouště.Podle potřeby proveďte výměnu.

Uniká vzduch z víčka nebo kanálu odfuku na víčku:

 • Víčko přístroje je uvolněné.Zkontrolujte víčko a pevné utažení všech šroubů. Pokud je víčko šroubovací, zašroubujte jej a zajistěte jeho správné dosednutí. Zkontrolujte také O-kroužek nebo těsnění (pokud je použito). Podle potřeby proveďte výměnu dílů.
 • Opotřebené nebo poškozené O-kroužky. Zkontrolujte a v případě potřeby proveďte výměnu těchto součástí:
 • Hlavní ventil
 • Talířový ventil
 • Ventil spouště

Při sepnutí spouště nebo pracovního kontaktu dochází k úniku vzduchu z kanálu odfuku na víčku:

 • Může být poškozen ventil odfuku a/nebo O-kroužek ventilu odfuku uprostřed víčka.Proveďte kontrolu a v případě potřeby díly vyměňte.

Přístroj cykluje pomalu:

 • Přístroj potřebuje možná namazat.Otvorem přípojky hlavního přívodu vzduchu nakapejte do přístroje několik kapek oleje na pneumatické nářadí.
 • Může být opotřeben nebo poškozen Okroužek pístu.Zkontrolujte a v případě potřeby proveďte výměnu.
 • Tlumič odfuku může být ucpaný nebo zanesený mazivem.Vyčistěte nebo vyměňte tlumič odfuku.

Sestava pístu/úderníku se na konci cyklu zcela nevrátí do horní polohy:

 • Může být příliš nízký tlak vzduchu.Zvyšte tlak vzduchu. Maximální povolený tlak vzduchu naleznete ve specifikačním listu nebo návodu k obsluze. NEPŘEKRAČUJTE maximální povolený tlak, mohlo by dojít k poškození přístroje.
 • Úderník přístroje může být opotřebený nebo zlomený.Zkontrolujte úderník, a případě potřeby jej vyměňte. Ve schématu zjistěte, zda je přístroj vybaven oboustranným úderníkem, který lze otočit a prodloužit tak dvojnásobně životnost této součásti.
 • O-kroužek pístu může být opotřebený nebo poškozený.Vyměňte O-kroužek pístu.

Sponkovačka nastřeluje spony přerušovaně:

 • Posunovač je ucpaný, nebo je opotřebená/prasklá pružina posunovače.Zkontrolujte a vyčistěte posunovač a zásobník. V případě potřeby vyměňte opotřebené nebo poškozené součásti.
 • Nesprávné nebo vadné spony.Pro dosažení nejlepší možné výkonnosti používejte spony BeA. Zkontrolujte možné vady spon.
 • Sestava píst s úderníkem se nevrací.Viz výše.

Sponkovačka se ucpává a nefunguje podávání spon:

 • Úderník přístroje může být opotřebený nebo zlomený.Zkontrolujte úderník, a případě potřeby jej vyměňte. Ve schématu zjistěte, zda je přístroj vybaven oboustranným úderníkem, který lze otočit a prodloužit tak dvojnásobně životnost této součásti.
 • Posunovač je ucpaný, nebo je opotřebená/prasklá pružina posunovače.Zkontrolujte a vyčistěte posunovač a zásobník. V případě potřeby vyměňte opotřebené nebo poškozené součásti.
 • Nesprávné nebo vadné spony.Pro dosažení nejlepší možné výkonnosti používejte spony BeA. Zkontrolujte možné vady spon.

Zásobník přístroje se sám od sebe otevírá:

 • Západka zásobníku je opotřebená nebo prasklá.V případě proveďte výměnu. Zkontrolujte seřízení vyústění, protože může způsobovat vytlačování spon zpět. Pokud je to možné, znovu seřiďte vyústění. V případě potřeby proveďte výměnu.
 • Pružina západky zásobníku může být slabá.Zkontrolujte a v případě potřeby proveďte výměnu.
 • Úderník přístroje může být opotřebený nebo zlomený.Zkontrolujte úderník, a případě potřeby jej vyměňte. Ve schématu zjistěte, zda je přístroj vybaven oboustranným úderníkem, který lze otočit a prodloužit tak dvojnásobně životnost této součásti.
 • Vyústění přístroje může být nesprávně seřízeno.Pokud je to možné, znovu seřiďte vyústění. V případě potřeby proveďte výměnu. Dotazy týkající se kompresoru:

Ohledně správné činnosti a otázek týkajících se kompresoru prosím kontaktujte výrobce kompresoru.

Několik všeobecných pokynů zahrnuje:

Hromadění vody v kompresoru, hadicích a pneumatickém nářadí:

 • Toto je způsobeno přirozenou kondenzací, která může být v chladných nebo vlhkých klimatických podmínkách nadměrná.
 • Za chladného počasí může voda uvnitř pneumatického nářadí zmrznout.
 • Řešením je několikrát za den vypustit vodu z kompresoru, a pokud je to možné přístroje skladovat ve vytápěných prostorech.

Jak odstraním vodu, která se nahromadila uvnitř přístroje/vzduchových hadic?

 • Nejsnadnějším způsobem jak odstranit vodu z pneumatického nářadí je použití vzduchové pistole.
 • Odpojte pneumatické nářadí BeA od kompresoru.
 • Pomocí vzduchové pistole foukejte stlačený vzduch do vstupního kanálu přívodu vzduchu, dokud neodstraníte všechno vodu z nářadí.

Jak odstraním vodu z kompresoru?

Postup odstranění vody ze vzduchojemu naleznete v návodu k obsluze kompresoru.

Doporučuje se používání vysoušedla k odstranění přebytečné vody z kompresoru a hadic?

Jejich použití se nedoporučuje, protože by mohly způsobit poškození pneumatického nářadí BeA.

Kompresor funguje a vytváří tlak, ale do přístroje není dodáván žádný stlačený vzduch:

Zkontrolujte regulační ventil tlaku kompresoru a zajistěte, aby byl nastaven na správný tlak.

Informace ohledně správné činnosti a možnostech výměny, naleznete v návodu k obsluze kompresoru.